Faaliyet Alanlarımız

images (1)-3

1-ŞİRKETLERE HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

2- BORÇLAR , TİCARET VE İCRA HUKUKU

 • İcra Takipleri,
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,
 • Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,
 • İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar), İstihkak Davası,
 • Tahliye davaları
 • Alacak, itirazın iptali, itirazın kaldırılması davaları
 • Maddi  ve manevi tazminat davaları
 • Miras davaları, veraset işlemleri

3- İŞ HUKUKUNDAN KAYNAKLI DAVALAR:

İş Hukuku Avukatı olarak;

 • Kişilerin ,şirketlerin ve sendikaların her türlü iş davalarının takibi,
 • İş hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetleri,

4- GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
 • Kentsel Dönüşüm
 • Kamulaştırma
 • Kamulaştırmasız hukuki ve fiili el atma

5- BORÇ YÖNETİMİ

 • Borca batık şirketlerde borç yönetimi, mali ve hukuki danışmanlık
 • İflas Davaları
 • İflas Erteleme
 • Tasfiye

6- FİKRİ VE SINAİ HAKLARINIZIN KORUNMASI

 • Tasarımınızın, markanızın, patentinizin korunması, tecavüzlerin önlenmesi, zararınızın tazmini
 • Fikri haklarınızın korunması, tecavüzlerin önlenmesi, zararınızın tazmini
 • Telif hukuku
 • Haksız rekabetin önlenmesi

7- KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRININ KORUNMASI

Ceza Avukatı olarak;

 • Hakaret ve tehdit suçlarının takibi
 • İnternet üzerinden yapılan yayınların kaldırılması
 • Manevi tazminat davaları

8- VERGİ VE İDARE HUKUK DAVALARI

 • Ödeme emirlerinin iptal
 • İptal davaları
 • Tam yargı davaları

9-AİLE HUKUKU DAVALARI

Tel:(0533) 7749582

E-mail:yilmaz@yilmazyalcin.av.tr