Kira Davaları

-KİRA HUKUKU

TAHLİYE DAVALARI İLE İLGİLİ PÜF NOKTALARI

İki Haklı İhtarnameye Dayanılarak Tahliye Davası Açmak İçin gerekli şartlar;

İhtarnamede; talep edilen kira parasının, kira sözleşmesi altı ay veya daha fazla süreli ise otuz gün içerisinde ödenmesi hususunun ihtar edilmesi şarttır. İstanbul’daki tahliye davası avukatınızın bu koşulu kapsamayan ihtarnamesi geçerli sayılmaz ve bu ihtarnameye dayanılarak açılan tahliye davasının da reddi gerekir.

Yine temerrüt nedeniyle tahliye şartlarından birisi iki haklı ihtardır. “kira bedelinde vaktinde ödememelerinden dolayı haklı olarak bir yıl içinde kendilerine iki defa yazılı ihtar yapılan kiracılar aleyhine ayrıca ihtara hacet kalmaksızın, kira müddetinin hitamında” kiralayan, tahliye davası açabilecektir. Ancak tek bir ihtarla iş bu davanın açılması mümkün değildir.

Çünkü Kiracının iki haklı ihtara sebebiyet vermesi gerekmektedir.

Davacının ihtarnamesinde ”istenilen kira ücretinin hangi seneye ve hangi aylara ait olduğu”açıkça belirtilmelidir.

Ayrıca Kira süresinin sonunu takip eden bir ay içerisinde tahliye davasının açılması gerekmektedir. İki haklı ihtar sebebiyle tahliyenin talep edilebilmesi için kira süresinin sona ermesi gerekmektedir.Yargıtay içtihatlarına göre İİK m. 272’deki bir aylık sürenin kıyasen uygulanması suretiyle tahliye davasının kira süresi sona erdikten sonra bir ay içinde açılması gereklidir.

Sözleşme süresi 1 yıldan fazla olan sözleşmelerde sözleşme süresi sona ermeden iki haklı ihtara dayanarak tahliye davası açılamaz. Böyle bir durumda kira süresinin bitimi beklenmelidir.

Bize En Sık Sorulan Sorular Ve Cevaplarını Aşağıda Bulabilirsiniz;

1-Tahliye davası avukatlık ücreti ne kadar?

2-istanbul tahliye avukatını nereden bulabilirim?

3-tahliye davası avukatı davayı nerede açar?

4-tahliye şartları nelerdir?

5-Kiracıyı tahliye etmek kolay mı,kiracıyı nasıl çıkartabilirim?

6-en iyi tahliye davası avukatı kimdir? tahliye davası avukatı arıyorum.

7-Tahliye avukatı İstanbul?